"GOSPODARU MOJ, PODARI MI ZNANJE I UVRSTI ME MEĐU ONE KOJI SU DOBRI."

(KUR'AN, PJESNICI, 83.)​

Prvi ramazan IslamEDU platforme sa vama: Nadamo se svijetla obraza!
Kada će Noć Kadr biti Noć Kadr?
Treća vatri selamet: Božiji spas i duhovno osnaženje čovjeka
Zašto zekat i Bejtu-l-mal?
Oslobođenje Mekke: Potvrda snage i pravde
Poslanik, a.s., rekao: „Prednost učenjaka nad pobožnjakom je kao moja prednost u odnosu na najslabijeg među vama!“
(Hadis)

Izgubljena Mudrost

„Vjernik je vječiti tragač za Mudrošću, gdje god da na nju naiđe, on je najpozvaniji da je prigrli.“ Bog se,