"GOSPODARU MOJ, PODARI MI ZNANJE I UVRSTI ME MEĐU ONE KOJI SU DOBRI."

(KUR'AN, PJESNICI, 83.)​

Edukacija

IslamEDU vam predstavlja projekat “Sufara”, koji je urađen pod nadzorom kompetentnih ljudi. Ponuđene su kratke i vizuelno obogaćene lekcije za sve one koji žele naučiti kur'ansko pismo ili obnoviti svoje znanje.

Edukacija
1/19 videos
1
1. LEKCIJA: VOKALI U ARAPSKOM JEZIKU
1. LEKCIJA: VOKALI U ARAPSKOM JEZIKU
01:59
2
2. LEKCIJA: HARFOVI ELIF I VAV
2. LEKCIJA: HARFOVI ELIF I VAV
02:54
3
3. LEKCIJA: HARFOVI DAL I ZAL
3. LEKCIJA: HARFOVI DAL I ZAL
01:55
4
4. LEKCIJA: HARFOVI RA I ZA
4. LEKCIJA: HARFOVI RA I ZA
02:31
5
5. LEKCIJA: ZNAKOVI TENVIN I TEŠDID
5. LEKCIJA: ZNAKOVI TENVIN I TEŠDID
02:36
6
6. LEKCIJA: DUGI VOKALI (A i U)
6. LEKCIJA: DUGI VOKALI (A i U)
02:39
7
8. LEKCIJA: HARFOVI TA I SA
8. LEKCIJA: HARFOVI TA I SA
02:04
8
9. LEKCIJA: HARF JA (DUGI VOKAL I i A)
9. LEKCIJA: HARF JA (DUGI VOKAL I i A)
02:31
9
10. LEKCIJA: HEMZE I MEDD
10. LEKCIJA: HEMZE I MEDD
02:43
10
11. LEKCIJA: LAM I KAF
11. LEKCIJA: LAM I KAF
02:33
11
12. LEKCIJA: HARFOVI SIN I ŠIN
12. LEKCIJA: HARFOVI SIN I ŠIN
03:01
12
13. LEKCIJA: HARFOVI MIM I HA
13. LEKCIJA: HARFOVI MIM I HA
02:45
13
14. LEKCIJA: HARFOVI FA I DŽIM
14. LEKCIJA: HARFOVI FA I DŽIM
01:59
14
15. LEKCIJA: ODREĐENI ČLAN
15. LEKCIJA: ODREĐENI ČLAN
03:01
15
7. LEKCIJA: HARFOVI BA I NUN
7. LEKCIJA: HARFOVI BA I NUN
02:17
16
16. LEKCIJA: KRUPNI HARFOVI: KAF, SAD I DAD
16. LEKCIJA: KRUPNI HARFOVI: KAF, SAD I DAD
04:01
17
17. LEKCIJA: KRUPNI HARFOVI: TA, ZA I HA
17. LEKCIJA: KRUPNI HARFOVI: TA, ZA I HA
03:48
18
18. LEKCIJA: KRUPNI HARFOVI: HA, AJN, GAJN
18. LEKCIJA: KRUPNI HARFOVI: HA, AJN, GAJN
03:07
19
19. LEKCIJA: KUR'ANSKE KRATICE
19. LEKCIJA: KUR'ANSKE KRATICE
02:55

Učenje Kurana

Ono što ovaj projekat u produkciji IslamEDU platforme čini jedinstvenim je kombinacija kvalitetnih audio snimaka učenja Kur'ana i video snimaka ljepota Bosne i Hercegovine. Osim toga, imate priliku pratitini i prijevod značenja kur'anskih ajeta.

Učenje Kur'ana
1/6
1
36. Ja-sin (Jasin) | hfz. Abdussamed-ef. Podojak | سورة يس | عبد الصمد بدوجاك
36. Ja-sin (Jasin) | hfz. Abdussamed-ef. Podojak | سورة يس | عبد الصمد بدوجاك
23:04
2
67. El-Mulk (Vlast) | hfz. Abdussamed-ef. Podojak | سورة الملك | عبد الصمد بدوجاك
67. El-Mulk (Vlast) | hfz. Abdussamed-ef. Podojak | سورة الملك | عبد الصمد بدوجاك
10:38
3
93. Ed-Duha (Jutro) | hfz. Abdussamed-ef. Podojak | سورة الضحى | عبد الصمد بدوجاك
93. Ed-Duha (Jutro) | hfz. Abdussamed-ef. Podojak | سورة الضحى | عبد الصمد بدوجاك
01:42
4
78. En-Naba' (Vijest) | hfz. Abdussamed-ef. Podojak | سورة النبإ | عبد الصمد بدوجاك
78. En-Naba' (Vijest) | hfz. Abdussamed-ef. Podojak | سورة النبإ | عبد الصمد بدوجاك
05:45
5
2. El-Bekare (Krava) | 1-5 ajeta | hfz. Abdussamed-ef. Podojak | سورة البقرة | عبد الصمد بدوجاك
2. El-Bekare (Krava) | 1-5 ajeta | hfz. Abdussamed-ef. Podojak | سورة البقرة | عبد الصمد بدوجاك
01:56
6
1. El-Fatiha (Otvaranje) | hfz. Abdussamed-ef. Podojak | سورة الفاتحة | عبد الصمد بدوجاك
1. El-Fatiha (Otvaranje) | hfz. Abdussamed-ef. Podojak | سورة الفاتحة | عبد الصمد بدوجاك
01:11

BIOGRAFIJE

Kratke biografije islamskih učenjaka, naučnika i onih muslimana koji su ostavili svoj trag na islamsku kulturu i civilizaciju. Biografije su same od sebe inspiracija i motivacija ali itekako je bitno da znamo našu povijest i naše prethodnike.

Biografije
1/3
1
KRATKE BIOGRAFIJE: OSMAN IBN 'AFFAN
KRATKE BIOGRAFIJE: OSMAN IBN 'AFFAN
13:30
2
KRATKE BIOGRAFIJE: OMER IBN EL-HATTAB
KRATKE BIOGRAFIJE: OMER IBN EL-HATTAB
15:25
3
KRATKE BIOGRAFIJE: EBU BEKR ES-SIDIK
KRATKE BIOGRAFIJE: EBU BEKR ES-SIDIK
08:20

Pregled islamske kulture i civilizacije

Zadovoljstvo nam je uvesti vas u svijet bogate islamske kulture i civilizacije. Značaj ove tematike IslamEDU pronalazi u važnosti povijesne linije trajanja ove kulture i civilizacije, njenih najznačajnijih crta, te nastojanju savremenog muslimana da proučavanjem islamske kulture i civilizacije aktuelizira savremena pitanja.

Pregled islamske kulture i civilizacije​
1/4
1
MR. SENAD HEVEŠEVIĆ: PRINCIPI DOBRE VLADAVINE (EBU BEKR, R.A.)
MR. SENAD HEVEŠEVIĆ: PRINCIPI DOBRE VLADAVINE (EBU BEKR, R.A.)
23:27
2
MR. SENAD HEVEŠEVIĆ: TEMELJI ISLAMSKE KULTURE I CIVILIZACIJE
MR. SENAD HEVEŠEVIĆ: TEMELJI ISLAMSKE KULTURE I CIVILIZACIJE
13:52
3
MR. SENAD HEVEŠEVIĆ: SVIJET U IŠČEKIVANJU MUHAMMEDA, A.S.
MR. SENAD HEVEŠEVIĆ: SVIJET U IŠČEKIVANJU MUHAMMEDA, A.S.
18:58
4
MR. SENAD HEVEŠEVIĆ: PRISTUP ISLAMSKOJ KULTURI I CIVILIZACIJI
MR. SENAD HEVEŠEVIĆ: PRISTUP ISLAMSKOJ KULTURI I CIVILIZACIJI
17:59

Kur'anska kazivanja

U kur'anskim kazivanjima (kasas) koja nisu ni priča, ni ep, riječ je o poslanicima, davnašnjim narodima, o profilima različitih ljudi i dr. Naznačene su i vrijednosti koje važe i sada. Kazivanja su kroz Kur'an data kao poruka ljudima do Kijametskog dana. IslamEDU posvećuje poseban serijal tom segmentu kur'anske upute.

Kur'anska kazivanja
1/6
1
SADMIR EF. MUSTAFIĆ: ADEM, A.S., HALIFA NA ZEMLJI
SADMIR EF. MUSTAFIĆ: ADEM, A.S., HALIFA NA ZEMLJI
14:06
2
SADMIR-EF. MUSTAFIĆ: ODLIKE I IZGLED ADEMA, A.S.
SADMIR-EF. MUSTAFIĆ: ODLIKE I IZGLED ADEMA, A.S.
14:29
3
SADMIR-EF. MUSTAFIĆ: STVARANJE ADEMA, A.S.
SADMIR-EF. MUSTAFIĆ: STVARANJE ADEMA, A.S.
12:34
4
SADMIR-EF. MUSTAFIĆ: 7 FAZA PRIJE STVARANJA ADEMA, A.S.
SADMIR-EF. MUSTAFIĆ: 7 FAZA PRIJE STVARANJA ADEMA, A.S.
18
5
SADMIR-EF. MUSTAFIĆ: O KUR'ANSKIM KAZIVANJIMA
SADMIR-EF. MUSTAFIĆ: O KUR'ANSKIM KAZIVANJIMA
17:02
6
SADMIR-EF. MUSTAFIĆ: UVOD U SERIJAL
SADMIR-EF. MUSTAFIĆ: UVOD U SERIJAL
14:31

Animacije

U ovoj rubrici pronađite zanimljiv i edukativan sadržaj uređen animacijama i audio snimcima. Tematiziraju se hadisi, ajeti, propisi, poučne priče i još mnogo toga.

Animacije
1/14
1
7 ODLIKA PRODUKTIVNOG MUSLIMANA
7 ODLIKA PRODUKTIVNOG MUSLIMANA
04:11
2
MEKTEB: TVRĐAVA VRIJEDNOSTI
MEKTEB: TVRĐAVA VRIJEDNOSTI
01:58
3
VRIJEDNOSTI MJESECA MUHARREMA (ANIMACIJA)
VRIJEDNOSTI MJESECA MUHARREMA (ANIMACIJA)
02:45
4
HIDŽRA MUHAMEDA, A.S. (ANIMACIJA)
HIDŽRA MUHAMEDA, A.S. (ANIMACIJA)
05:04
5
PROPISI ŽRTVOVANJA KURBANA (ANIMACIJA)
PROPISI ŽRTVOVANJA KURBANA (ANIMACIJA)
05:10
6
VRIJEDNOST PRVIH 10 DANA MJESECA ZU-L-HIDŽDŽETA (ANIMACIJA)
VRIJEDNOST PRVIH 10 DANA MJESECA ZU-L-HIDŽDŽETA (ANIMACIJA)
01:57
7
PREVENCIJA I LIJEČENJE U ISLAMU (ANIMACIJA)
PREVENCIJA I LIJEČENJE U ISLAMU (ANIMACIJA)
02:01
8
BEREKET JE U ZAJEDNICI (ANIMACIJA)
BEREKET JE U ZAJEDNICI (ANIMACIJA)
01:35
9
IZGUBLJEN JE ONAJ KOJI ZABORAVI (ANIMACIJA)
IZGUBLJEN JE ONAJ KOJI ZABORAVI (ANIMACIJA)
01:36
10
RECEPT USPJEŠNOG ČOVJEKA (ANIMACIJA)
RECEPT USPJEŠNOG ČOVJEKA (ANIMACIJA)
01:20
11
UTICAJ DRUŠTVA NA NAS (ANIMACIJA)
UTICAJ DRUŠTVA NA NAS (ANIMACIJA)
01:34
12
DOBRA DJELA TEKU I NAKON NAŠE SMRTI?
DOBRA DJELA TEKU I NAKON NAŠE SMRTI?
01:59
13
PRIMJER UČAČA KUR'ANA I ONOGA KO TO NIJE
PRIMJER UČAČA KUR'ANA I ONOGA KO TO NIJE
01:16
14
HADIS O NADI
HADIS O NADI
01:16