"GOSPODARU MOJ, PODARI MI ZNANJE I UVRSTI ME MEĐU ONE KOJI SU DOBRI."

(KUR'AN, PJESNICI, 83.)​

Sufara

IslamEDU vam predstavlja projekat “Sufara”, koji je urađen pod nadzorom kompetentnih ljudi. Ponuđene su kratke i vizuelno obogaćene lekcije za sve one koji žele naučiti kur'ansko pismo ili obnoviti svoje znanje.

Edukacija
1/19 videos
1
SUFARA: VOKALI U ARAPSKOM JEZIKU
SUFARA: VOKALI U ARAPSKOM JEZIKU
01:59
2
SUFARA: HARFOVI ELIF I VAV
SUFARA: HARFOVI ELIF I VAV
02:54
3
SUFARA: HARFOVI DAL I ZAL
SUFARA: HARFOVI DAL I ZAL
01:55
4
SUFARA: HARFOVI RA I ZA
SUFARA: HARFOVI RA I ZA
02:31
5
SUFARA: ZNAKOVI TENVIN I TEŠDID
SUFARA: ZNAKOVI TENVIN I TEŠDID
02:36
6
SUFARA: DUGI VOKALI (A i U)
SUFARA: DUGI VOKALI (A i U)
02:39
7
SUFARA: HARFOVI TA I SA
SUFARA: HARFOVI TA I SA
02:04
8
SUFARA: HARF JA (DUGI VOKAL I i A)
SUFARA: HARF JA (DUGI VOKAL I i A)
02:31
9
SUFARA: HEMZE I MEDD
SUFARA: HEMZE I MEDD
02:43
10
SUFARA: LAM I KAF
SUFARA: LAM I KAF
02:33
11
SUFARA: HARFOVI SIN I ŠIN
SUFARA: HARFOVI SIN I ŠIN
03:01
12
SUFARA: HARFOVI MIM I HA
SUFARA: HARFOVI MIM I HA
02:45
13
SUFARA: HARFOVI FA I DŽIM
SUFARA: HARFOVI FA I DŽIM
01:59
14
SUFARA: ODREĐENI ČLAN
SUFARA: ODREĐENI ČLAN
03:01
15
SUFARA: HARFOVI BA I NUN
SUFARA: HARFOVI BA I NUN
02:17
16
SUFARA: KAF, SAD I DAD
SUFARA: KAF, SAD I DAD
04:01
17
SUFARA: TA, ZA I HA
SUFARA: TA, ZA I HA
03:48
18
SUFARA: HA, AJN, GAJN
SUFARA: HA, AJN, GAJN
03:07
19
SUFARA: KUR'ANSKE KRATICE
SUFARA: KUR'ANSKE KRATICE
02:55

Tedžvid

Ovaj tedžvid ima za cilj da pomogne novim učačima Kur'ana, kako polaznicima mektepske nastave tako i odraslima, u lakšem savladavanju osnovnih tedžvidskih pravila. Jednostavan rječnik i izbjegavanje stručnih termina, koliko je to bilo moguće, čine ga pristupačnijim široj čitalačkoj populaciji.

Tedžvid
1/18 videos
1
TEDŽVID: UVOD
TEDŽVID: UVOD
01:57
2
TEDŽVID: VAKF (1. dio) - STAJANJE (PAUZE) PRILIKOM UČENJA KUR'ANA
TEDŽVID: VAKF (1. dio) - STAJANJE (PAUZE) PRILIKOM UČENJA KUR'ANA
04:05
3
TEDŽVID: VAKF (2. dio) - ZNAKOVI ZA STAJANJE (PAUZE)
TEDŽVID: VAKF (2. dio) - ZNAKOVI ZA STAJANJE (PAUZE)
03:47
4
TEDŽVID: DAMIR - IZGOVORI ZAMJENICE HU (هُ) NA KRAJU RIJEČI
TEDŽVID: DAMIR - IZGOVORI ZAMJENICE HU (هُ) NA KRAJU RIJEČI
02:31
5
TEDŽVID: LAFZATULLAH - IZGOVOR RIJEČI ALLAH ( الله )
TEDŽVID: LAFZATULLAH - IZGOVOR RIJEČI ALLAH ( الله )
02:03
6
TEDŽVID: IDGAM MISLEJN - UKLAPANJE ISTIH HARFOVA
TEDŽVID: IDGAM MISLEJN - UKLAPANJE ISTIH HARFOVA
01:47
7
TEDŽVID: IDGAM MISLEJN MEAL GUNNEH - UKLAPANJE ISTIH HARFOVA SA PROPUŠTANJEM ZRAKA KROZ NOS
TEDŽVID: IDGAM MISLEJN MEAL GUNNEH - UKLAPANJE ISTIH HARFOVA SA PROPUŠTANJEM ZRAKA KROZ NOS
02:07
8
TEDŽVID: IDGAM MEAL GUNNEH - UKLAPANJE SA PROPUŠTANJEM ZRAKA KROZ NOS
TEDŽVID: IDGAM MEAL GUNNEH - UKLAPANJE SA PROPUŠTANJEM ZRAKA KROZ NOS
02:42
9
TEDŽVID: IDGAM BILA GUNNEH - UKLAPANJE BEZ PROPUŠTANJA ZRAKA KROZ NOS
TEDŽVID: IDGAM BILA GUNNEH - UKLAPANJE BEZ PROPUŠTANJA ZRAKA KROZ NOS
01:55
10
TEDŽVID: IKLAB - PRETVARANJE HARFA N (ن) U HARF M (م)
TEDŽVID: IKLAB - PRETVARANJE HARFA N (ن) U HARF M (م)
02:26
11
TEDŽVID: IZHAR - ČISTO IZGOVARANJE HARFA N (ن) ILI TENVINA
TEDŽVID: IZHAR - ČISTO IZGOVARANJE HARFA N (ن) ILI TENVINA
02:11
12
TEDŽVID: IZHAR ŠEFEVIJJ - ČISTO IZGOVARANJE HARFA M (م)
TEDŽVID: IZHAR ŠEFEVIJJ - ČISTO IZGOVARANJE HARFA M (م)
01:42
13
TEDŽVID: IHFA - SKRIVANJE HARFA N (ن)
TEDŽVID: IHFA - SKRIVANJE HARFA N (ن)
03:23
14
TEDŽVID: IHFA ŠEFVIJJ - SKRIVANJE HARFA MIM (م)
TEDŽVID: IHFA ŠEFVIJJ - SKRIVANJE HARFA MIM (م)
01:49
15
TEDŽVID: KALKALA - ODSKAKANJE HARFOVA
TEDŽVID: KALKALA - ODSKAKANJE HARFOVA
02:27
16
TEDŽVID: HUKMURRA - IZGOVOR HARFA R (ر)
TEDŽVID: HUKMURRA - IZGOVOR HARFA R (ر)
03:31
17
TEDŽVID: IDGAM MUTEDŽANISEJN - UKLAPANJE SRODNIH HARFOVA
TEDŽVID: IDGAM MUTEDŽANISEJN - UKLAPANJE SRODNIH HARFOVA
02:50
18
TEDŽVID: IDGAM MUTEKARIBEJN - UKLAPANJE BLISKIH HARFOVA
TEDŽVID: IDGAM MUTEKARIBEJN - UKLAPANJE BLISKIH HARFOVA
01:47

Učenje Kurana

Ono što ovaj projekat u produkciji IslamEDU platforme čini jedinstvenim je kombinacija kvalitetnih audio snimaka učenja Kur'ana i video snimaka ljepota Bosne i Hercegovine. Osim toga, imate priliku pratitini i prijevod značenja kur'anskih ajeta.

Učenje Kur'ana
1/6
1
36. Ja-sin (Jasin) | hfz. Abdussamed-ef. Podojak | سورة يس | عبد الصمد بدوجاك
36. Ja-sin (Jasin) | hfz. Abdussamed-ef. Podojak | سورة يس | عبد الصمد بدوجاك
23:04
2
67. El-Mulk (Vlast) | hfz. Abdussamed-ef. Podojak | سورة الملك | عبد الصمد بدوجاك
67. El-Mulk (Vlast) | hfz. Abdussamed-ef. Podojak | سورة الملك | عبد الصمد بدوجاك
10:38
3
93. Ed-Duha (Jutro) | hfz. Abdussamed-ef. Podojak | سورة الضحى | عبد الصمد بدوجاك
93. Ed-Duha (Jutro) | hfz. Abdussamed-ef. Podojak | سورة الضحى | عبد الصمد بدوجاك
01:42
4
78. En-Naba' (Vijest) | hfz. Abdussamed-ef. Podojak | سورة النبإ | عبد الصمد بدوجاك
78. En-Naba' (Vijest) | hfz. Abdussamed-ef. Podojak | سورة النبإ | عبد الصمد بدوجاك
05:45
5
2. El-Bekare (Krava) | 1-5 ajeta | hfz. Abdussamed-ef. Podojak | سورة البقرة | عبد الصمد بدوجاك
2. El-Bekare (Krava) | 1-5 ajeta | hfz. Abdussamed-ef. Podojak | سورة البقرة | عبد الصمد بدوجاك
01:56
6
1. El-Fatiha (Otvaranje) | hfz. Abdussamed-ef. Podojak | سورة الفاتحة | عبد الصمد بدوجاك
1. El-Fatiha (Otvaranje) | hfz. Abdussamed-ef. Podojak | سورة الفاتحة | عبد الصمد بدوجاك
01:11

BIOGRAFIJE

Kratke biografije islamskih učenjaka, naučnika i onih muslimana koji su ostavili svoj trag na islamsku kulturu i civilizaciju. Biografije su same od sebe inspiracija i motivacija ali itekako je bitno da znamo našu povijest i naše prethodnike.

Biografije
1/4
1
KRATKE BIOGRAFIJE: HAZRETI ALIJA IBN EBI TALIB
KRATKE BIOGRAFIJE: HAZRETI ALIJA IBN EBI TALIB
12:25
2
KRATKE BIOGRAFIJE: OSMAN IBN 'AFFAN
KRATKE BIOGRAFIJE: OSMAN IBN 'AFFAN
13:30
3
KRATKE BIOGRAFIJE: OMER IBN EL-HATTAB
KRATKE BIOGRAFIJE: OMER IBN EL-HATTAB
15:25
4
KRATKE BIOGRAFIJE: EBU BEKR ES-SIDIK
KRATKE BIOGRAFIJE: EBU BEKR ES-SIDIK
08:20

Pregled islamske kulture i civilizacije

Zadovoljstvo nam je uvesti vas u svijet bogate islamske kulture i civilizacije. Značaj ove tematike IslamEDU pronalazi u važnosti povijesne linije trajanja ove kulture i civilizacije, njenih najznačajnijih crta, te nastojanju savremenog muslimana da proučavanjem islamske kulture i civilizacije aktuelizira savremena pitanja.

Pregled islamske kulture i civilizacije​
1/4
1
MR. SENAD HEVEŠEVIĆ: PRINCIPI DOBRE VLADAVINE (EBU BEKR, R.A.)
MR. SENAD HEVEŠEVIĆ: PRINCIPI DOBRE VLADAVINE (EBU BEKR, R.A.)
23:27
2
MR. SENAD HEVEŠEVIĆ: TEMELJI ISLAMSKE KULTURE I CIVILIZACIJE
MR. SENAD HEVEŠEVIĆ: TEMELJI ISLAMSKE KULTURE I CIVILIZACIJE
13:52
3
MR. SENAD HEVEŠEVIĆ: SVIJET U IŠČEKIVANJU MUHAMMEDA, A.S.
MR. SENAD HEVEŠEVIĆ: SVIJET U IŠČEKIVANJU MUHAMMEDA, A.S.
18:58
4
MR. SENAD HEVEŠEVIĆ: PRISTUP ISLAMSKOJ KULTURI I CIVILIZACIJI
MR. SENAD HEVEŠEVIĆ: PRISTUP ISLAMSKOJ KULTURI I CIVILIZACIJI
17:59

Kur'anska kazivanja

U kur'anskim kazivanjima (kasas) koja nisu ni priča, ni ep, riječ je o poslanicima, davnašnjim narodima, o profilima različitih ljudi i dr. Naznačene su i vrijednosti koje važe i sada. Kazivanja su kroz Kur'an data kao poruka ljudima do Kijametskog dana. IslamEDU posvećuje poseban serijal tom segmentu kur'anske upute.

Kur'anska kazivanja
1/6
1
SADMIR EF. MUSTAFIĆ: ADEM, A.S., HALIFA NA ZEMLJI
SADMIR EF. MUSTAFIĆ: ADEM, A.S., HALIFA NA ZEMLJI
14:06
2
SADMIR-EF. MUSTAFIĆ: ODLIKE I IZGLED ADEMA, A.S.
SADMIR-EF. MUSTAFIĆ: ODLIKE I IZGLED ADEMA, A.S.
14:29
3
SADMIR-EF. MUSTAFIĆ: STVARANJE ADEMA, A.S.
SADMIR-EF. MUSTAFIĆ: STVARANJE ADEMA, A.S.
12:34
4
SADMIR-EF. MUSTAFIĆ: 7 FAZA PRIJE STVARANJA ADEMA, A.S.
SADMIR-EF. MUSTAFIĆ: 7 FAZA PRIJE STVARANJA ADEMA, A.S.
18
5
SADMIR-EF. MUSTAFIĆ: O KUR'ANSKIM KAZIVANJIMA
SADMIR-EF. MUSTAFIĆ: O KUR'ANSKIM KAZIVANJIMA
17:02
6
SADMIR-EF. MUSTAFIĆ: UVOD U SERIJAL
SADMIR-EF. MUSTAFIĆ: UVOD U SERIJAL
14:31

Animacije

U ovoj rubrici pronađite zanimljiv i edukativan sadržaj uređen animacijama i audio snimcima. Tematiziraju se hadisi, ajeti, propisi, poučne priče i još mnogo toga.

Animacije
1/14
1
7 ODLIKA PRODUKTIVNOG MUSLIMANA
7 ODLIKA PRODUKTIVNOG MUSLIMANA
04:11
2
MEKTEB: TVRĐAVA VRIJEDNOSTI
MEKTEB: TVRĐAVA VRIJEDNOSTI
01:58
3
VRIJEDNOSTI MJESECA MUHARREMA (ANIMACIJA)
VRIJEDNOSTI MJESECA MUHARREMA (ANIMACIJA)
02:45
4
HIDŽRA MUHAMEDA, A.S. (ANIMACIJA)
HIDŽRA MUHAMEDA, A.S. (ANIMACIJA)
05:04
5
PROPISI ŽRTVOVANJA KURBANA (ANIMACIJA)
PROPISI ŽRTVOVANJA KURBANA (ANIMACIJA)
05:10
6
VRIJEDNOST PRVIH 10 DANA MJESECA ZU-L-HIDŽDŽETA (ANIMACIJA)
VRIJEDNOST PRVIH 10 DANA MJESECA ZU-L-HIDŽDŽETA (ANIMACIJA)
01:57
7
PREVENCIJA I LIJEČENJE U ISLAMU (ANIMACIJA)
PREVENCIJA I LIJEČENJE U ISLAMU (ANIMACIJA)
02:01
8
BEREKET JE U ZAJEDNICI (ANIMACIJA)
BEREKET JE U ZAJEDNICI (ANIMACIJA)
01:35
9
IZGUBLJEN JE ONAJ KOJI ZABORAVI (ANIMACIJA)
IZGUBLJEN JE ONAJ KOJI ZABORAVI (ANIMACIJA)
01:36
10
RECEPT USPJEŠNOG ČOVJEKA (ANIMACIJA)
RECEPT USPJEŠNOG ČOVJEKA (ANIMACIJA)
01:20
11
UTICAJ DRUŠTVA NA NAS (ANIMACIJA)
UTICAJ DRUŠTVA NA NAS (ANIMACIJA)
01:34
12
DOBRA DJELA TEKU I NAKON NAŠE SMRTI?
DOBRA DJELA TEKU I NAKON NAŠE SMRTI?
01:59
13
PRIMJER UČAČA KUR'ANA I ONOGA KO TO NIJE
PRIMJER UČAČA KUR'ANA I ONOGA KO TO NIJE
01:16
14
HADIS O NADI
HADIS O NADI
01:16

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori je rubrika koja će vam dati odgovore na fikhska pitanja kroz adaptaciju odgovora Fetva-i emina dr. Enesa Ljevakovića.

Pitanja i odgovori
1/15
1
RAMAZANSKA PITANJA: DA LI JE ISPRAVAN POST ČOVJEKU KOJI POSTI ALI NE KLANJA?
RAMAZANSKA PITANJA: DA LI JE ISPRAVAN POST ČOVJEKU KOJI POSTI ALI NE KLANJA?
01:35
2
RAMAZANSKA PITANJA: DA LI JE DUŽNA POSTITI OSOBA KOJA RADI TEŠKE FIZIČKE POSLOVE?
RAMAZANSKA PITANJA: DA LI JE DUŽNA POSTITI OSOBA KOJA RADI TEŠKE FIZIČKE POSLOVE?
01:51
3
RAMAZANSKA PITANJA: DA LI JE DOJILJA (TRUDNICA) DUŽNA POSTITI?
RAMAZANSKA PITANJA: DA LI JE DOJILJA (TRUDNICA) DUŽNA POSTITI?
01:51
4
RAMAZANSKA PITANJA: DA LI JE MUSAFIR (PUTNIK) DUŽAN POSTITI?
RAMAZANSKA PITANJA: DA LI JE MUSAFIR (PUTNIK) DUŽAN POSTITI?
01:51
5
RAMAZANSKA PITANJA: DA LI INJEKCIJA KVARI POST?
RAMAZANSKA PITANJA: DA LI INJEKCIJA KVARI POST?
01:31
6
RAMAZANSKA PITANJA: DA LI PSOVKA KVARI POST?
RAMAZANSKA PITANJA: DA LI PSOVKA KVARI POST?
01:51
7
RAMAZANSKA PITANJA: DA LI EJAKULACIJA KVARI POST?
RAMAZANSKA PITANJA: DA LI EJAKULACIJA KVARI POST?
01:45
8
RAMAZANSKA PITANJA: DA LI GRICKANJE NOKTIJU KVARI POST?
RAMAZANSKA PITANJA: DA LI GRICKANJE NOKTIJU KVARI POST?
01:45
9
RAMAZANSKA PITANJA: DA LI UZIMANJE TABLETA KVARI POST?
RAMAZANSKA PITANJA: DA LI UZIMANJE TABLETA KVARI POST?
01:52
10
RAMAZANSKA PITANJA: KO DAJE FIDJU?
RAMAZANSKA PITANJA: KO DAJE FIDJU?
03:02
11
RAMAZANSKA PITANJA: DA LI POVRAĆANJE KVARI POST?
RAMAZANSKA PITANJA: DA LI POVRAĆANJE KVARI POST?
01:30
12
RAMAZANSKA PITANJA: DA LI ORALNA HIGIJENA KVARI POST?
RAMAZANSKA PITANJA: DA LI ORALNA HIGIJENA KVARI POST?
01:35
13
RAMAZANSKA PITANJA: DA LI GUTANJE PLJUVAČKE KVARI POST?
RAMAZANSKA PITANJA: DA LI GUTANJE PLJUVAČKE KVARI POST?
01:35
14
RAMAZANSKA PITANJA: DA LI INHALACIJA KVARI POST?
RAMAZANSKA PITANJA: DA LI INHALACIJA KVARI POST?
01:55
15
RAMAZANSKA PITANJA: RAMAZANSKI POST
RAMAZANSKA PITANJA: RAMAZANSKI POST
02:44