Search
Close this search box.

"GOSPODARU MOJ, PODARI MI ZNANJE I UVRSTI ME MEĐU ONE KOJI SU DOBRI."

(KUR'AN, PJESNICI, 83.)​

Picture of Šejma Šikalo Aydin

Šejma Šikalo Aydin

Docent na Fakultetu menadžmenta i javne uprave (IUS)

Slučaj „GameStop“ kroz prizmu islamskog finansijskog poslovanja

Potaknuti aktuelnim dešavanjima vezanim za dionice kompanije GameStop veliki broj muslimana u svijetu se trenutno pita kako sagledati ovu temu sa islamskog aspekta ili, pak, da li bi kupovina dionica ove kompanije bila u skladu sa principima islama. Kupovinom ovih dionica bi se pridružili  grupi ljudi koju su okupili korisnici WallStreetBets foruma na društvenoj mreži Reddit i učestvovali bi u borbi protiv menadžera hedge fondova sa Wall Streeta. 

Pregled zabranjenih elemenata

Naime, menadžeri tih fondova su se odlučili na shorting dionica GameStopa, što znači da su željeli profitirati od pada njihove vrijednosti. Posudili su dionice od postojećih vlasnika, odmah zatim ih prodali i čekali da cijena dionica opadne kako bi ih kupili po nižoj cijeni i vratili njihovim vlasnicima. Na ovaj način su planirali ostvariti dobit kladeći se protiv GameStopa. 

Prema principima islamskih finansija shorting nije dozvoljen (Al-Yahri, Elsiefy & Abdulazeem; 2015). Ovakav stav proističe iz nekoliko postulata islamskog poslovanja. Prodaja robe koja nije u našem vlasništvu je zabranjena. Od Poslanika, s.a.v.s se prenosi da je zabranio „prodaju dok to što se prodaje ne bude u vlasništvu prodavaoca“ (Buhari). Nadalje, iz same definicije shorting procesa da se primjetiti da podrazumijeva veliku dozu špekulacije i neizvijesnosti (gharar) koja je zabranjena na osnovu hadisa u kojem Božiji Poslanik zabranjuje „prodaju u kojoj ima obmane“ (Malik). Također, lahko je uočiti i elemente kockanja (maysir) koje nam je zabranjeno Kur'anom (Bekare, 219; El-Maide, 91).  Međutim, da li to znači da trebamo stati na stranu investitora sa društvene mreže Reddit?

Grupa investitora sa Reddita je odlučila da se osveti menadžerima hedge fondova kupujući dionice GameStopa što je uzrokovalo porast u njihovoj vrijednosti i samim tim velike gubitke za fondove. Ubrzo su im se pridružili investitori širom svijeta i cijena dionica je porasla za skoro 300% u samo nekoliko dana. Na koji način je ova grupa malih investitora uspjela finansirati takvu investiciju? – Većina kupovine je obaveljena preko Robinhood platforme koristeći call opcije koje, između ostalog, omogućavaju kupovinu dionica plaćanjem samo jednog malog dijela stvarne cijene dionica. Velika potražnja za ovakvom vrstom trgovine je rezultirala obustavom a kasnije ograničenom kupovinom dionica GameStopa na Robinhood platformi. Robinhood svoj potez pravda kompleksnim tehničkim problemima. Dioničari GameStopa su odlučiti pokrenuti tužbu protiv Robinhood platforme. 

Prema mišljenju većine uleme, opcije su također nedozvoljene u islamskom poslovanju (SRB, 2019). Pored toga što se kao i shorting smatraju veoma neizvijesnim (gharar) i kockom (maysir) ističe se i činjenica da su u suštini takozvana igra nultog zbira. Jedini način da jedna strana profitira jeste da druga pretrpi gubitak (qimar) što nije u skladu sa islamskom etikom. Dakle, prema mišljenu jednog dijela uleme, kupovina dionica GameStopa bi trebala biti dozvoljena ukoliko ne uključuje upotrebu finansijskih derivata (poput opcija) (Patel, 2021). Razmotrimo ipak suštinu cijele situacije i šta možemo naučiti iz nje.

Ciljevi propisa

Islamski učenjaci kao glavne razloge zabrane neizvijesnosti (gharar) i kocke (maysir) navode da ovakve prakse, između ostalog, otvaraju put neprijateljstvu, mržnji, sudskim sporovima i eksploataciji ljudi (El-Gamal, 2001). Čak i bez ikakvog poznavanja finansijskih pojmova moguće je prepoznati sve od navedenog u odnosu između menadžera hedge fondova i GameStop investitora. Jedan od ciljeva islamskog zakona jeste zaštita imovine, a nikako uništavanje tuđe imovine ili profitiranje od tog uništavanja. Islam nije religija asketizma (Rice, 1994)i podstiče ekonomske aktivnosti. Međutim, te aktivnosti bi trebale biti produktivne i ne bi trebale biti motivisane pohlepom. Ulažimo naš novac u aktivnosti koje će razvijati nove društveno korisne vrijednosti, a ne razarati postojeće.

Ne jedite imovinu jedan drugoga na nepošten način i ne parničite se zbog nje pred sudijama da biste na grješan način i svjesno dio tuđe imovine pojeli!“ (El-Bekare, 188).

Izvori: 

  1. Shariyah Review Bureau –SRB. (2019). Binary Options: When investment becomes gambling. Sharia Advisor Licensed by The Central Bank of Bahrain. 11-14.Dostupno na: https://shariyah.com/wp-content/uploads/2019/06/Binary-Options-When-investment-becomes-gambling.pdf Pristupljeno: 2.2.2021.
  2. Patel, Mohsin. (2021). $GME – how Muslims should act. Islamic Finance Guru (IFG). Dostupno na: https://www.islamicfinanceguru.com/investment/gme-how-muslims-should-act/. Pristupljeno: 2.2.2021.
  3. Al-Yahri, W.B., Elsiefy, E. & Abdulazeem, A. (2015). Shari’ah Issues in Short Selling and its Potential Implementation in Qatar Stock Exchange. International Business and Management. 11(1), 62–78.
  4. El-Gamal, M. A. (2001). An Economic Explication of the Prohibition of Gharar in Classical Islamic Jurisprudence. Islamic Economic Studies. 8, (2). 30-58.
  5. Rice, G. (1994). Islamic Ethics and the Implications for Business. Journal of Business Ethics, 18(4). 345-358. 

Mišljenja i stavovi autora ne odražavaju nužno mišljenja i stavove tima IslamEDU platforme.

Podijelite ovaj članak

Podržite naš rad putem jednokratne donacije:

Podržite naš rad putem mjesečne pretplate:

Podržite nas i putem bankovnog računa.